باسمه تعالی

منشور آموزشی و پرورشی مدرسه گام آفتاب

از آنجایی که بسیاری از دانش آموزان دارای رتبه های برتر در مدارس و حتی دارندگان رتبه های المپیادی علوم پس از فراغت از  تحصیل توفیقات شغلی و اجتماعی متناسب با تلاش فردی و سرمایه گذاری خانواده بدست نیاورده اند، و شوربختانه پاره ای از دانش آموزان بسیار موفق در دام کج روی های  اجتماعی یا ناکام یابی در زندگی شخصی و خانوادگی گرفتار شده اند، لذا مجموعه ی آموزشی گام آفتاب با آسیب شناسی موضوع تقدم ذاتی مسائل تربیتی ( در بعد توانایی های روحی دانش آموز ) بر آموزش را در دستور کار قرار داده است.

بر این اساس بر مبانی زیر تاکید داریم:

  • آموزش هنر و مهارتهای 10 گانه ی زندگی :

خود شناسی – اعتماد به نفس – تحلیل موقعیت – توانایی حل مساله – مقابله با استرس – شجاعت حضور و ابراز عقیده و وجود – شهامت نه گفتن در موقعیت های لازم – رقابت پذیری ( حضور در رقابت و توانایی تحمل ناکامی نسبی یا قطعی ) حفظ نشاط در زندگی شخصی و خانوادگی و در نهایت رسیدن به یک تعریف شخصی از موفقیت درزندگی .

  • مهارتهای هدف بالا ، از طریق ایجاد محیطهای گفتگو در مدرسه- انجام کار گروهی – مسابقات ورزشی و علمی – تاکید بر تربیت بدنی ( برای ارتقاء حد اکثری توانایی های جسمی و رفع نقایص جسمی حرکتی ) – حضور (فعال) در محیطهای آموزشی غیر استاندارد( فرهنگ سراها – موزه ها – کارخانه ها و … ) – قبول مسئولیت آموزش به همکلاسی ها  و حضور در نمایشهای مناسب ( تئاتر – سرود – گروه ورزشی – گروه های دکلمه ای و …) و نیز افزایش ساعات آموزشهای فوق العاده ( ورزشی – مهارتهای خواندن و گفتگو ) تامین می گردد.

  • کارهای انجام شده در بند 2 منجر به تغییر روحیه دانش آموزش و موجب حرکت دانش آموز در مسیر کسب موفقیت و غیره – کسب قوه تحلیل ونقد – کسب مهارت یا هنر ارائه – پرورش انسانی مستقل و آزاده – تربیت انسانی هوشمند و با نشاط – توانایی کسب استقلال در زندگی

  • همزمان برای دستیابی به رشد متوازن علمی و تربیتی و نیز افزایش رقابت پذیری دانش آموزان این مجموعه با سایر واحدهای آموزشی ، بر برنامه های آموزشی زیر تاکید داریم:

-ارائه­ی تخصصی دروس پایه :

ادبیات : با تاکید بر خوانش متون – نگارش – افزایش دایره ی لغات دانش آموز با نگاه به سبک نگارش متون علمی .

ریاضیات: تلفیق فهم مفاهیم پایه ( فارغ از حفظ آنها ) از طریق معرفی کارکردهای ماشینی ریاضیات

زبان خارجی : برای ایجاد فضای ذهنی مقایسه ای در ساختار زبان شناسی، تاثیر آن بر رفتار به عنوان بعد تربیتی و در نهایت تکمیل مهارتهای  پایه ی دستور زبان و  واژگانی دانش آموز در یک زبان خارجی  برای بهره گیری از متون علمی در مقطع آموزش عالی .

علوم :تاکید بر مشاهده و آزمایش برای رهایی از تجربه ی ذهنی فرساینده و معرفی علم به عنوان روش تحلیل و حل مسئله .

  • ابزار ما برای نیل به اهداف فوق عبارتند از :

  •  

-حضور و همراهی خانواده ها در کنار مدرسه و یکپارچگی پرورشی آموزشی در خانه و مدرسه

-انتخاب کادر آموزشی متخصص در موضوعات علمی و تعلیم و تربیت

– پیگیری مستمر موضوعات بصورت فردی برای هر دانش آموز برای پرهیز از مقایسه ( هر دانش آموز با خودش مقایسه می شود )

– ایجاد گروه های علمی برای رقابت و افزایش رقابت پذیری و قبول مسئولیت دانش آموزان

-حضور در مجامع دانش آموزی بعنوان تکلیف برای هر دانش آموز

– تاکید می کنیم بدون همکاری اولیا به دانش آموزان با این برنامه نیل به اهداف امکان پذیر نیست.

موسسین مجموعه آموزشی گام آفتاب