در حال حاضر هیچ وبیناری برگزار نمی شود. برای اطلاع از زمان برگزاری وبینار ها ما را در صفحه Gamaftab دنبال کنید