دپارتمان روان شناسی و مشاوره

دپارتمان روان شناسی و مشاوره

رزومه مسئول دپارتمان روان شناسی و مشاوره:
 
▪︎کارشناس ارشد مشاوره 
▪︎مشاوره خانواده 
▪︎دراماتراپیست 
▪︎آزمونگر و مفسر آزمونهای هوش
▪︎مدرس کارگاه های آموزش خانواده و کودک
▪︎دارای پروانه اشتغال از سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور 
▪︎عضو رسمی انجمن نمایش درمانی کشور
 
آدرس اینستگرم:
 
کانال تلگرام دپارتمان روان شناسی: 
 
 

دپارتمان روان شناسی و مشاوره

نوشته ی پیش رو معرفی کوتاهیست از فعالیت‌های حال حاضر “دپارتمان روان شناسی و مشاوره” گام آفتاب:
 
▪︎ ارائه ی خدمات مشاوره به دانش آموزان و خانواده ها در تمام طول سال
▪︎ جلسات تبادل مسئول دپارتمان با معلمان و کارکنان مجتمع در راستای ارتقاء کیفیت کاری
▪︎ برگزاری کارگاه های آموزشی بمنظور  کسب مهارت (ویژه تمامی گروهها)
▪︎ ارائه خدمات مشاوره فردی و خانواده
به شهروندان خارج از مجتمع 
 
■ برگزاری آزمون های معتبر هوش از کیس مورد نظر توسط آزمونگر 
 
تلاش من، بعنوان مسئول دپارتمان این است تا شما عزیزان ضمن تجربه ی حضور در محیطی امن و شایسته،
دقایقی از تنش های روانی خود که حاصل زندگی شهریست بکاهید و قادر باشید در انجام فعالیت های فردی و اجتماعی هرچه توانمندتر ظاهر شوید.امید دارم بتوانم و بتوانیم با ارائه خدماتی درخورِ وجود ارزشمندتان به این مهم دست یابیم.
کوه کمری
 
 
 
 

ویدیو بخش روان شناسی